Demeter Gábor – Szabó Szilárd – Szalai Katalin – Püspöki Zoltán

Statisztikai lejtőprofil és a digitális magasságmodell-felbontás kapcsolatának vizsgálata

 

Dobos Endre

A potenciális felszíntagoltsági mutató származtatása és használata

 

Hegedűs András

Segíthet-e a domborzatmodell a kistájak elhatárolásában, a tájbeosztásban (az Ózd–Pétervásárai-dombság példáján)

 

Holndonner Péter

A domborzat szerepének vizsgálata, a völgyi árvizek kialakulásában; digitális domborzatmodell felhasználásával

 

Németh Ákos – Nagy Dániel – Szalai Sándor – Debreceni Péter

A digitális domborzatmodellek szerepe az erdőtűz-kockázat vizsgálatában

 

Radics Kornélia – Bartholy Judit

Természetes felszínek áramlásmódosító hatásának becslése

 

Szabó Gergely

Eltérő alapú DEM-ekből származtatott kvantitatív geomorfológiai térképek pontosságának vizsgálata

 

Szabó Szilárd – Pataki Dávid – Csorba Péter

A Mádi-medence erózióérzékenysége

 

Tamás János

Domborzatjavítási eljárások alföldi extrém sík területeken

 

Telbisz Tamás – Karátson Dávid

A St. Francisco vulkán morfometriai elemzése nagy felbontású (10 m) DDM alapján